Spar penge og få mere varme med ovntørret brænde

For at opnå en effektiv forbrænding og få mest mulig varme ud af dit brænde, er det vigtigt at tørre brændet grundigt. Ovntørret brænde har et lavere vandindhold, hvilket betyder, at en større andel af brændværdien omsættes til varme i stedet for at gå til fordampning af vand. Derudover er ovntørret brænde renere og afgiver mindre røg og sod, hvilket giver en renere forbrænding og mindre slid på din brændeovn. Ved at investere i ovntørret brænde kan du således spare på mængden af brændsel, samtidig med at du får en mere effektiv og behagelig opvarmning af dit hjem.

Længere brændtid giver mere varme

Ved at bruge ovntørret brænde opnår du en længere brændtid, hvilket giver dig mere varme for dine penge. Ovntørret brænde har et lavere vandindhold end almindeligt brænde, hvilket betyder, at det afgiver mere energi, når det brænder. Dette resulterer i en mere effektiv forbrænding og en længere brændtid. Hvis du er interesseret i at få mest muligt ud af dit brænde, anbefaler vi at du læser mere om fordelene ved ovntørret brænde.

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Ovntørret brænde kræver mindre vedligeholdelse end traditionelt brænde. Det er mindre tilbøjeligt til at danne sod og tjære i skorstenen, hvilket betyder færre rensninger og mindre risiko for skader. Derudover brænder ovntørret brænde mere effektivt, hvilket giver mere varme for pengene. Du kan finde et stort udvalg af kvalitetsbrændetårn her.

Miljøvenlig og bæredygtig opvarmning

Ovntørret brænde er en miljøvenlig og bæredygtig opvarmningsløsning. Forbrændingen af ovntørret brænde er CO2-neutral, da det samme mængde CO2 blev optaget af træet under dets vækst. Derudover udleder ovntørrede brændestykker færre partikler og andre forurenende stoffer sammenlignet med vådt brænde. Denne renere forbrænding bidrager til et sundere indeklima og en mere bæredygtig opvarmning af hjemmet. Valget af ovntørret brænde er således et godt skridt mod en mere miljøvenlig og klimavenlig opvarmning.

Nem og sikker håndtering af ovntørret brænde

Ovntørret brænde er let at håndtere og kræver minimal indsats. Før brug, sørg for at opbevare brændet på et tørt og ventileret sted, så det forbliver tørt og klar til brug. Når du er klar til at bruge brændet, skal det blot lægges i din brændeovn eller pejs. Ovntørret brænde antænder hurtigt og giver en jævn og effektiv forbrænding, hvilket resulterer i mere varme og mindre røg. Husk at følge sikkerhedsanvisningerne for din brændeovn eller pejs for at sikre en problemfri og tryg opvarmning af dit hjem.

Bedre kontrol over varmeforbruget

Ved at bruge ovntørret brænde får du bedre kontrol over dit varmeforbrug. Ovntørret brænde har et lavere vandindhold end almindeligt brænde, hvilket betyder, at det afbrænder mere effektivt og afgiver mere varme. Du kan dermed opnå den samme varmeeffekt med mindre brændsel, hvilket reducerer dit samlede forbrug og sparer dig penge på varmeregningen. Derudover giver ovntørret brænde en mere stabil og jævn varmeafgivelse, så du undgår store udsving i temperaturen i hjemmet.

Undgå fugtproblemer med korrekt tørring

Korrekt tørring af brændet er afgørende for at undgå fugtproblemer. Brænde, der ikke er tilstrækkeligt tørt, kan forårsage problemer som dårlig forbrænding, øget røgudvikling og opbygning af sod i skorstenen. For at opnå det bedste resultat bør brændet tørres i mindst 12-18 måneder, afhængigt af træsorten og fugtindholdet. Opbevar brændet på et tørt og luftigt sted, og sørg for god ventilation omkring stakken. På den måde sikrer du, at brændet når den optimale fugtighed på 15-20 procent, inden det bruges i brændeovnen.

Investering i kvalitet giver afkast på lang sigt

Selvom den indledende investering i ovntørret brænde kan være højere end traditionelt brænde, betaler det sig på lang sigt. Ovntørret brænde har en højere energieffektivitet, hvilket betyder, at du får mere varme ud af hver kævle. Derudover brænder ovntørret brænde renere og afgiver mindre sod og tjære, hvilket reducerer behovet for rensning af skorstenen og øger effektiviteten af dit brændingsanlæg. På den måde opvejer de langsigtede besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse den højere indkøbspris. Investeringen i kvalitet giver et solidt afkast over tid.

Sådan vælger du det rette ovntørrede brænde

Når du vælger ovntørret brænde, er det vigtigt at se efter kvaliteten. Vælg brænde, der er tørt og har en fugtighed på under 20 procent. Dette sikrer, at brændet brænder effektivt og afgiver mere varme. Undgå brænde, der er for vådt, da det kan danne sod og tjære i din brændeovn. Derudover bør du vælge brænde, der er skåret i passende længder, så det nemt kan fyldes i ovnen. Et godt tommelfingerregel er, at brændet ikke bør være længere end ovnens inderbredde. Endelig er det en god idé at vælge brænde fra lokale leverandører, da det minimerer transportafstanden og dermed CO2-aftryk.

Opbevar brændet korrekt for optimal brændetid

For at få den bedste brændetid er det vigtigt at opbevare brændet korrekt. Brændet bør opbevares under tag, gerne i et halvtag eller skur, for at beskytte det mod regn og sne. Sørg for at der er god luftcirkulation omkring brændet, så det kan tørre ordentligt. Stablen brændet med lidt afstand mellem træstykkerne, så luften kan cirkulere. Undgå at stable brændet direkte på jorden, da fugt fra jorden kan trænge op i brændet. Opbevar brændet i mindst 6-12 måneder før brug, så det når at tørre ordentligt ud. Jo tørrere brændet er, jo mere effektivt vil det brænde i ovnen.