HHKC

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Fejl
Forsiden

Helbredt ved Helene Kilde

Email Udskriv PDF
Fig.1
Den helbredte smed krykkerne og takkede med et kors.

Af Tim Grønnegaard

Naturstyrelsen har fået midler til en kystsikring af skrænten ved Danmarks mest berømte helligkilde Helene Kilde i Tisvilde. Kysten eroderes dels af efterårsstormene, dels af kildevand, der pibler ud af skrænten. Gilleleje Museum har fået en sum penge fra Kulturstyrelsens pulje for erosionstruede fortidsminder til at følge arbejdet og se, om der er nogen spor af tidligere aktiviteter ved kilden.
Et prøvehul foran kildekarrene viste, at der en meter nede var et vanddrukkent kulturlag med velbevaret træ. Her kom bl.a. et aflangt træstykke med indhak i midten og to endeknopper, der umiddelbart lignede et lille åg. På en tegning af Thomas Lundbye fra 1843 fra Helene Grav kan man imidlertid tydeligt se, hvad det må være: På graven står nogle små trækors, såkaldte taksigelseskors, som folk i taknemmelighed har sat op efter deres mirakuløse helbredelse ved helgenens grav. På disse kors kan have været en plade, hvor takken har været udtrykt i ord.

Fig.2 Fig.3
Vandret arm af egetræ med endeknopper fra et taksigelseskors, som åbenbart har
været opsat ved Helene Kilde.
Tegning af Thomas Lundbye fra 1843 fra Helene Grav. Her er opsat et par
taksigelseskors med inskriptionsplade. Ved siden af i græsset ses henslængt et
par krykker fra en åbenbart helbredt krøbling.

Alle disse kors fra Helene Grav blev indsamlet og lagt på Tibirke Kirkes loft, hvor de i midten af 1800-tallet råt og brutalt blev kasseret. Nu har den arkæologiske undersøgelse vist, at denne midsommervågen og placebo-helbredelse også fandt sted ved selve kilden ude ved kysten. Et stykke tilspidset træ med en indskæring foroven kan muligvis også være en del af et mindre krucifiks, som folk måske selv har lavet, eller har købt på stedet.

Fig.4
Tilspidset træ med indskæring foroven. Muligvis del af et mindre krucifiks, som man har kunnet banke ned i jorden på stedet.

Der var i forvejen en hel profitindustri omkring graven, hvor der bl.a. blev solgt helligt jord fra graven i en pose!

En buet genstand med en dybel i midten blev først tolket som grebet af en skovl, men en tegning af maleren Jørgen Sonne viste med al ønskelig tydelighed den rigtige forklaring: En gammel kone løfter glædesstrålende sine krykker i vejret måske med en følelse af bedring. Endestykkerne til disse krykker er ganske magen til fundet fra Helene Kilde. Med andre ord: kildevandets og gravens helbredende kraft er åbenbart anset før jævnbyrdige.

Fig.5 Fig.6
Endestykke af krykke. Tegning af Jørgen Sonne fra 1846 af mennesker, der våger på Helenes Grav ved
midsommertid. Ved pilen ses en krykke med ganske samme endestykke som fundet
på udgravningen.

Blandt andre fund er en godt slidt hæl fra en sko fra slutningen af 1600-tallet holdt sammen med træpløkker. Sådanne sko kunne have ens højre og venstre, så man kunne bytte dem rundt med jævne mellemrum for at fordele sliddet.

Fig.7 Fig.8
Skohæl med indbankede træpløkker fra slutningen af 1600-tallet. Sko fra 1670’erne af samme slags som hælen fra Helene Kilde.

Keramikken i laget stammede fra omkring 1700 og var kendetegnet ved, at det næsten udelukkende bestod af skår fra små skåle, i modsætning til de store kogekar, fade og jydepotter, man ellers finder fra perioden. Det tyder på, at det er nogle særlige små kar med det specifikke formål at drikke vand fra den hellige kilde. Om man bevidst har knust karrene efter brug for at sikre virkningen, som det er set andre steder, kan ikke afgøres.

Fig.9 x23.Moent
1 skilling (sølv) fra 1621 (Christian IV)
fra kulturlaget.
Fig.10
Keramik fra Helene Kilde fra omkring 1700. Det er næsten kun små skåle.
De har formentlig været brugt til at drikke kildevandet af.
½ skilling fra 1719 fra kulturlaget.

I hvert fald har sådanne kar været til salg på Sankt Hansmarkedet i Tisvilde; det ses på et maleri af Jørgen Sonne fra 1858, hvor pottemagerkonen sikkert har haft god omsætning den dag til folk, der skulle videre til kilden.

Fig.11
Midsommermarkedet i Tisvilde (malet af Jørgen Sonne 1858). I forgrunden sidder
pottekonen og falbyder sine varer.

Overtroen om kildevandets kraft lever i øvrigt i bedste velgående: da man mudrede det øvre kildekar op fremkom over 200 mønter fra de sidste 10 år, et par briller (ejeren har måske håbet på synsforbedringer?) og en sten med et hjerte (måske virker kilden også i kærlighedsaffærer?).

Fig.12 Fig.13
Moderne mønter i hundredvis fra kildekarret viser, at overtroen lever i
bedste velgående.
Fuldt funktionsdygtige briller ”ofret” i kildekarret. Måske har det hjulpet på synet?

Nu er Naturstyrelsens folk i fuld gang med at lave ny trappeadgang til kilden og takket være nye dræn er det nu ægte kildevand, der fylder kildekarrene, i modsætning til før: sekulært kommunevand.

TV2 Lorry har lavet et indslag om Helene Kilde.
Indslaget kan ses her. http://www.lorry.dk/arkiv/2013/3/3?video_id=77030

Senest opdateret: Tirsdag, 02. april 2013 07:30  

Oversæt

Ny bogudgivelse i 2011

Banner