HHKC

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Velkommen til HHKC
segl Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (HHKC) er en selvejene statsanerkendt institution, beliggende i det tidligere Holbo Herred, hvis areal næsten udgøres af Gribskov kommunes nuværende grænser.

HHKC dækker nyere kulturhistorie og arkiv indenfor området, og driver desuden otte museer, hvor der vises permanente lokalhistoriske udstillinger suppleret med aktuelle særudstillinger.

HHKC har arkæologisk ansvar for arkæologien i Gribskov og Helsingør kommuner.
Statsanerkendte Statslige Museer 
 

Fusion mellem tre museer

Email Udskriv PDF
Den 1. januar 2014 bliver Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre en del af det nyoprettede Museum Nordsjælland. HHKC  slutter sig sammen med to andre lokalhistoriske museer: Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød (links til museerne nederst i artiklen). Museernes udstillingssteder, aktiviteter bl. a. i form af arbejdende værksteder og lokalarkiverne bliver afdelinger under Museum Nordsjælland, der skal stå for den fælles administration, og efterhånden også andre ting, der med fordel kan gøres i fællesskab.
Senest opdateret: Tirsdag, 26. november 2013 10:04 Læs mere…
 

Øresundsbyerne – fra urbanisering til renæssance

Email Udskriv PDF
Konference om Øresundsbyerne – fra urbanisering til renæssance
12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg
Museum Nordsjælland indbyder i samarbejde med Malmø Museer, Helsingør Kommunes Museer og Kulturmagasinet och Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg
til en dansk-svensk konference om Øresundsbyerne – fra urbanisering til renæssance. Udgangspunktet vil være de arkæologiske undersøgelser i byerne, men der vil også blive inddraget viden fra andre fagområder.
Senest opdateret: Torsdag, 27. februar 2014 09:51 Læs mere…
 

Voldsomme havstigninger i Kulturhavnen – for 8000 år siden

Email Udskriv PDF

Fig.1-Bredzone-i-fladen-set-fra-SV
Den gamle bredzone, hvor stenalderfjorden er gået ind, ses som en mørk stribe
gennem fladen. Til venstre ses istidsaflejringer (moræneler).

af Tim Grønnegaard

De store anlægsarbejder ved Kulturhavnen i Gilleleje har blotlagt en 8000 år gammel fjordbred.Gilleleje Museum har fulgt anlægsarbejdet på Kulturhavnen i Gilleleje for at sikre, at fortidsminder af interesse ikke går tabt. Dybt nede under nutidens jordsmon, kun 3 meter over havets overflade, fandt vi en gammel bredzone, hvor en fjord i stenalderen er udmundet i havet. Tidligere undersøgelser fra bl.a. Villingebæk har vist, at vi ved dette havniveau er 8000 år tilbage i tiden, til Kongemosekultur. Fund af en kerneøkse og en flintblok underbygger denne datering.

Senest opdateret: Torsdag, 14. november 2013 11:23 Læs mere…
 


Side 1 ud af 10

Oversæt

Ny bogudgivelse i 2011

Banner